Sikkerhetsanalyse

Dårlige rutiner og uærlige ansatte kan utgjøre en stor sikkerhetsrisiko for din virksomhet. Dette kan skape unødvendige økonomiske belastninger, og gjøre dine verdier mer tilgjengelige for mennesker med dårlige hensikter. I noen tilfeller vil dårlig sikkerhet sette menneskers liv og helse i fare. En dårlig sikret oljeplattform eller en båt hvor kapteinen ikke har oversikt over mannskapet kan i verste fall få katastrofale følger. Dette er sikkerhetshull man gjerne ikke oppdager før noe går galt, og da er det ofte for sent. Pro Tech tilbyr flere tjenester for å evaluere risikofaktorer:

 • Sikkerhetsanalyse
 • HMS-analyse
 • Test av eksisterende anlegg/rutiner
 • Sivil spaning for å avdekke svinn
 • ROS-rapport
 • Avdekke industrispionasje/avlytting

Våre sikkerhetseksperter har lang erfaring med kameraovervåkning og sikring av anlegg. Vi vet nøyaktig hva vi skal se etter når vi søker etter sikkerhetshull. Våre søk avdekker ikke bare svakheter ved sikkerhetsgjenstander som alarmanlegg og adgangskontroll, men også menneskelige faktorer som rutiner og adferd. Alle våre sikkerhetsanalyser resulterer i en rapport med sikkerhetsstatus og forslag til tiltak som kan forbedre sikkerheten.

Avdekke svinn og underslag

Mistenker du at dine ansatte stjeler fra butikken? Det har dessverre blitt mer og mer vanlig at ansatte stjeler fra sin egen arbeidsgiver. På lang sikt kan dette føre til store økonomiske tap. En vanlig metode er at den ansatte tar i mot betaling fra kundene uten å slå inn varene. Slik kan den ansatte putte penger i egen lomme uten at det merkes på kontantoppgjøret. For å avdekke dette kan vi sende inn sivile vektere som oppfører seg som vanlige kunder og som kan studere den ansatte når han/hun slår inn varen. Ved å stjele varer fra butikken kan vi også avdekke hvor bra de ansatte følger med på og hvor godt de reagerer på naskere. Vi er eksperter på å avdekke unødvendig svinn, og vet nøyaktig hva vi skal se etter. Dette er en tjeneste bedrifter ikke kan utføre selv siden det krever en ekstern person som ikke er gjenkjennelig for de ansatte. Vi arbeider diskret og kan levere en komplett løsning for din bedrift. I tillegg til svinnkontroll kan vi bistå med tiltak og nye rutiner for å forebygge underslag i fremtiden. 

Sikkerhet for liv og helse

I mange bransjer utsetter de ansatte seg for en viss risiko. Dette gjelder særlig maritime bransjer som offshore fiske og oljeleting. Her vil det være viktig å minimere sikkerhetsfaktorene for å skape et mest mulig trygt arbeidsmiljø for de ansatte. På et skip er kapteinen avhengig av å ha oversikt på hvor mannskapet befinner seg ved en eventuell nødssituasjon. Med kameraovervåking kan han/hun har full oversikt over alle kriker og kroker av skipet. Hvis båten mangler mannskap kan det enkelt avdekkes om personen eventuelt har falt i sjøen. På en oljeplattform kan kameraovervåking gi full oversikt over hvor alle oljearbeiderne befinner seg. Et kamera vil også kunne brukes til å overvåke maskiner og instrumenter. En sikkerhetsanalyse fra oss kan avsløre hvor det er risiko forbundet med tap av liv og helse. Vi kan også utarbeide forslag til utbedring der det trengs.

ROS-analyse

ROS-analyse står for Risiko og sårbarhetsanalyse  og er en standardanalyse som brukes for å kartlegge risikofaktorer i en viksomhet. Risiko er definert som sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og sårbarhet er hvor godt rustet virksomheten er til å håndtere denne uønskede hendelsen. ROS-analyse brukes av en rekke selskaper og viksomheter for å kartlegge sannsynligheter og konsekvenser for uønskede hendelser. Våre sikkerhetseksperter lager et standard ROS-matrise som lister opp ulike hendelser, og rangerer dem utfra sannsynlighet for at de inntreffer og eventuelle konsekvenser. 

Som det fremgår i matrisen til høyre, vil en hendelse som er «Svært sannsynlig» og har «Mindre alvorlig» konsekvens rangeres med like stor risiko som er «Mindre sannsynlig» og «Alvorlig». Det er fordi risikoverdien tar hensyn til begge faktorene. En lite alvorlig hendelse som inntreffer ofte vil ha store konsekvenser i lengden og dermed utgjøre en stor risiko. Våre sikkerhetseksperter kan utarbeide slike matriser og lage utfyllende forklaringer til hver enkelt risikofaktor. 

En ROS-analyse kan brukes til flere ting. For det første kan du avdekke risikable forhold. Avhengig av hvilke analyseområder som vurderes kan det dreie seg om økonomisk risiko, teknisk risiko eller menneskelig risiko. Når vi har kartlagt de ulike risikoforholdene kan vi utarbeide tiltak for å minske sannsynlighet for at slike hendelser skal oppstå, og konsekvensen hvis det skulle skje. 

Vi i Pro Tech er ekspert på sikkerhetsanalyser. Ta kontakt i dag på 22 22 11 11, eller besøk oss i vårt showrom på Storo for en uforpliktende samtale!

Hvem vil ha nytte av en sikkerhetsanalyse fra Pro Tech:

 • Butikker
 • Spesialforretninger
 • Offentlige institusjoner
 • Industri og produksjon
 • Byggeplasser
 • Borettslag og sameie
 • Oppdrettsanlegg
 • Oljeplattformer

Industrispionasje

For bedrifter er det ofte essensielt at informasjon som blir snakket om under møter ikke kommer på avveie. For eksempel er det viktig at konkurrerende firmaer ikke får tilgang til sensitiv informasjon, forretningsplaner og tilbudspriser i en anbudsrunde. For å være sikker på at man ikke blir avlyttet, er det nødvendig med et grundig søk. Våre profesjonelle kan avdekke avlyttingsutstyr og overvåkningsutstyr i alle omgivelser. Vi kan også avdekke sikkerhetshull som konkurrerende firmaer potensielt kan utnytte seg av. Vi tilbyr tilpassede sikkerhetsanalyser til dine behov!

Pro Tech holder til i Oslo og leverer kameraovervåkning til hele landet. Kom innom vårt showrom eller ta kontakt for en befaring.