Lover og regler rundt kameraovervåkning

Har jeg lov til å overvåke min private eiendom?

Som privatperson har man full rett til å overvåke egen eiendom og dette faller ikke under datatilsynets lover og regler. Det er uansett en del punkter man må passe på:

1. Ikke overvåke offentlig vei og offentlig område.
Det er ikke lov å overvåke offentlig vei men så lenge hovedformålet ikke er å overvåke denne veien eller område og man ikke kan gjenkjenne personer eller biler som ferdes der, så pleier dette å være innenfor hva man har lov til. 

2. Ikke overvåke naboens tomt.
Det er ikke lov å overvåke naboens tomt. Når man stiller inn kameraene må man ta hensyn til dette.

3. Det er ikke lov å overvåke f.eks leieboeren.
Leieboeren har rett til privatliv og denne retten blir krenket hvis man overvåker hybelen der leieboeren oppholder seg.

4. Det er ikke lov å overvåke eiendommer om det ikke er tydelig at det er privat område med mindre det er skiltet.
Hvis eiendommen er stor og man ikke har gjerdet inn eiendommen slik at turgåere som går tur i området ikke forstår at de er på privat område, så er det ikke lov til å overvåke uten da å skilte om at området er overvåket. Eksempel på dette er hvis man har en hytte i skogen og filmer turgåere som ferdes i skogen.

5. Publisering av videobevis.
Det er ikke lov å publisere videoopptak på f.eks sosiale medier.

Man er ikke lovpålagt å skilte at man har kameraovervåkning og det er heller ikke noen begrensninger på hvor lenge man kan ta vare på videoopptak som privatperson. For bedrifter gjelder andre regler.