Kameraovervåkning Produksjon

Ring for en uforpliktende befaring

Det er mange grunner til å ha overvåking i forbindelse med produksjon. Innbrudd har dessverre blitt et stort samfunnsproblem og nye innbruddsmetoder krever nye måter å beskytte seg på. På et verksted/fabrikk er man avhengig av å kunne oppbevare store verdier i form av produkter/varer og verktøy. Med et CCTV-overvåkingsanlegg fra Pro Tech vil du kunne ha full kontroll over alt inventaret i forbindelse med produksjon. Med kalenderstyrt alarm fungerer kameraet med live-overvåking på dagen og som alarmkamera på natten. Vi leverer overvåkningskamera uavhengig av hvor stort verkstedet er, og selv med store avstander kan kameraene styres og kontrolleres fra en og samme server. 

Kameraene vi leverer har også smartfunksjon noe som gjør at de kan stilles inn til å telle ansatte eller produkter. Ved storskalaproduksjon med mange produserte enheter kan dette brukes til å telle antall produkter på et samlebånd eller i en pakke. Dette er perfekt for å holde oversikt over produksjonen. Ved feilproduksjon vil det også være mulig å gå tilbake og se hva som eventuelt har gått galt, og hvordan man kan rette på det.

Overvåkningskameraene støtter også timelapse-funksjoner. Hvis verkstedet har et større byggeprosjekt eller rehabiliteringsprosjekt kan du enkelt og greit få en profesjonell timelapse-video  av byggeprosessen. Dette kan brukes til reklamefilm eller som en tjeneste som tilbys for videresalg til verkstedets kunder. 

I tillegg til å være en innbruddsalarm vil kameraene også kunne brukes til å overvåke instrumenter og maskiner. Istedenfor å fysisk sjekke hvert enkelt instrument, kan du gå inn på appen eller PC’en og se på kameraene. Dette kan også være et HMS-fremmende tiltak siden man vil ha oversikt over farlige prosesser. 

Pro Tech kan også levere termiske kameraer. Termisk kamera er veldig populært fordi det gir meget nøyaktig deteksjon og varsling. Kamera med varmesensor ser samme bilde dag og natt, og vil kunne gi sann varsling fordi det baserer seg på bevegelse fra varmesignatur. Varmekamera kan se gjennom tåke og regn, og ser like godt i stummende mørket som i lys. 

Brannsikring av produksjon

Våre termiske kameraløsninger kan oppdage varmeutvikling lenge før en røykvarsler kan. I serverrom, elektriske anlegg eller søppelsjakter kan varme utvikle seg fort, og et termisk kamera vil redusere risikoen for store skader ved antenning eller kortslutning. På et verksted kan en brann ha fatale konsekvenser hvis den ikke blir oppdager tidlig nok. Et termisk brannsikringssystem kan kombineres med et vanlig overvåkningsanlegg og gir deg både innbruddsikring og brannsikring. Et verksted vil ofte ha maskiner og kjemikalier som lett kan antenne eller eksplodere. Dette kan ha store økonomiske konsekvenser. De beste termiske kameraene vi leverer har mulighet til å overvåke store områder utendørs og detektere temperaturøkning på bestemte steder i bildet.

 

 

Ring 22 22 11 11 dersom du har spørsmål.

Pro Tech har showrom i Oslo og leverer kameraovervåkning til hele landet.

«Systemene har fungert bra over flere år og vi har hatt god nytte av anlegget ved flere anledninger. Gutta følger oss bra opp!»

 – Torstein, styremedlem Lillohøyden

Solsiden kjøpesenter, Trondheim

70-100 kameraer, ferdigstilt 2017

Protid Urmakerne, Oslo

5-10 kameraer, ferdigstilt 2015