Kameraovervåkning oppdrettsanlegg

ring for en uforpliktende befaring

Mange oppdrettsanlegg er avhengig av kameraovervåkning for å holde oversyn. Ofte befinner anlegget seg langt uti fjorden, og med et kameraanlegg slipper du å bruke tid og krefter på å fysisk inspisere merdene. Med en IP-kameraløsning fra oss kan du overvåke oppdrettsanlegget fra hvor som helst, via mobil-app eller software. Dette gir én person mulighet til å overvåke flere anlegg fra samme kontrollrom, noe som gir stor . Våre overvåkningskameraer fungerer også som alarmkameraer, og gir alarm hvis uvedkommende tar seg inn på anlegget. Et ubemannet anlegg kan være sårbart for tyvfiske, sabotasje eller kollisjon med skip. Med kameraovervåkning får du full oversikt over oppdrettsanlegget og varsles direkte hvis noe skulle skje. 

På et oppdrettsanlegg er du avhengig av gode og robuste kameraer som tåler fukt og kulde. Alle våre utendørskameraer er vannsikre og tåler temperaturer ned til -30. Vi er opptatt av å levere robust og driftsikker kameraovervåkning som tåler hardt vær. I tillegg til å være robuste har kameraene våre av ekstremt høy kvalitet, noe som sikrer sylskarpe bilder.

Undervannskamera

På oppdrettsanlegg vil det være nyttig å ha kameraovervåkning under vann. Dette er for å hindre at noe uforutsett skjer med merdene. En ødelagt merde kan føre til lakseflukt. Dette kan ha enorme konsekvenser for miljøet, siden det sprer lakselus og siden det kan påvirke genetikken til villaksen rundt. Dessuten er det en stor økonomisk belastning for oppdrettsanlegget. Anlegget kan i verste fall risiskere å miste lisens til å drive med oppdrett. Med undervannskamera fra Pro Tech kan du oppdage hull eller skader på merden lenge før katastrofen er et faktum. 

Vi leverer 100% vanntette undervannskamera med høy kvalitet. Vår komplette kameraløsning gjør at du kan kontrollere alle kameraene fra en og samme server. Vi bistår med alt fra oppsett til service og support. Våre profesjonelle montører har lang erfaring og er en del av vår interne monteringsavdeling. Pro Tech har drevet med kameraovervåkning i 18 år og leverer alt fra små anlegg til kjøpesentre og offentlige bygg med over hundre kameraer.

 

Pro Tech holder til i Oslo og leverer kameraovervåkning til hele landet. Kom innom vårt showrom eller ta kontakt for en befaring.