Kameraovervåkning oljeplattform

Ring for en uforpliktende befaring

Det er mange grunner til å ha kameraovervåkning på en oljeplattform. Først og fremst gir kameraovervåkning kontroll over store områder. Med en komplett kameraløsning fra Pro Tech kan en person ha kontroll over alt som skjer på oljeplattformen. Dette er ikke for å overvåke arbeiderne men for å sikre at ingen uforutsette hendelser skjer. Arbeid på oljeplattform vil alltid være risikofylt og typiske faremomenter kan være personer som faller i sjøen, personer som setter seg fast i maskiner, objekter som løsner eller brann. Med kameraovervåkning fra Pro Tech vil du kunne oppdage disse hendelsene tidlig og minimere skadeomfanget. Det gir også en trygghet til arbeiderne som vet at de blir passet på hvis noe skulle skje. Kameraene fungerer også som alarmkamera. Hvis man ønsker å begrense adgangen til visse områder av oljeplattformen eller overvåke om uvedkommede kommer ombord kan kameraene settes i alarmmodus i visse områder eller til spesifikke tider. En oljeplattform er av stor verdi og kan være sårbar for sabotasje fra aktivister eller offentlige/private aktører.

Vi installerer alt fra småanlegg til kjøpesentre og offentlige bygg med flere hundre kameraer. Alle kameraløsningene våre inkluderer mulighet til å følge med og styre kameraene over app eller software på PC. Vi leverer god dokumentasjon og har mulighet til 24/7 support, noe som er essensielt når du trenger et system som skal være operativt døgnet rundt. Med serviceavtale fra oss tilbyr vi også årlig service og opplæring av nye ansatte.

Kameraene vi leverer er robuste. De tåler både vannsprut og temperaturer ned til -30°. For et kameraanlegg som skal stå over lenger tid er det viktig at de ikke blir ødelagt av hardt vær eller saltvann. På en oljeplattform vil de være utsatt for hard påkjenning fra ustabilt vær og varierende temperaturer. Våre vandalsikre kameraer tåler også støt siden de er beskyttet av en kuppel.

Våre kameraløsninger har innebygget smart-teknologi, som People Counting og Line Crossing. Dette kan være nytting på en oljeplattform hvor man ønsker å holde oversikt over hvor mange som befinner seg på plattformen til enhver tid. Hvis det plutselig skulle mangle en arbeider kan man også enkelt gå inn og sjekke opptakene for å finne ut hvor han/hun sist har vært. Med Line Crossing kan man definere områder hvor arbeidere ikke skal befinne seg. Kameraoperatøren får da alarm hvis noen entrer dette området.

Brannsikring

En oljeplattform lagrer store mengder olje, og utfører mange brannfarlige prosesser. En brann på en oljeplattform vil dermed ha fatale konsekvenser for arbeiderne ombord. Dette har vi også sett flere eksempler på. Med et termisk kamera fra Pro Tech kan du overvåke temperaturen på brannfarlige elementer på plattformen, som elektriske anlegg eller servere. En røykvarsler vil ofte gi brannalarm etter selve brannen har startet, mens et termisk kamera kan ha en temperaturalarm som oppdager hurtig temperaturøkning før det har begynt å brenne. På denne måten kan man stoppe varmeutviklingen før det er for seint og avverge brann eller eksplosjon. Termiske kamera kan også brukes til å søke etter savnede personer i vannet og kan kombineres med et vanlig optisk overvåkningsanlegg.

Et termisk kamera vil også være suverent til å oppdage uønsket aktivitet i mørket. Det filmer like bra på natten som på dagen, og siden varme objektet lyser opp, er det mye lettere å oppdage mennesker på bildet. Et termisk kamera er også perfekt som alarmkamera siden det gir alarm på termisk bevegelse, og skiller ut annen bevegelse som sollys eller regnvær. Kameraet kan også skille termisk aktivitet i vannet fra for eksempel bølger. Her vil et optisk kamera ikke se forskjell.

Ring 22 22 11 11 dersom du har spørsmål.