Kameraovervåkning Offentlig bygg

Ring for en uforpliktende befaring

I kommuner er det ofte behov for kameraovervåkning på offentlige bygg som skoler, rådhus, og lignende. Pro Tech har lang erfaring med å levere videoovervåkning til offentlige bygg, og kan håndtere store prosjekter med overvåkning spredt over flere lokasjoner.

Med flere bygg spredt ut over et området kan det være en utfordring å samle all kameraovervåkning på ett sted. Vi i Pro Tech kan levere et kameraanlegg som kan styres og administreres gjennom en og samme server, slik at man har full kontroll. Tilgang til kameraovervåkningen kan deles og kontrolleres raskt og enkelt. 

Skoler, barnehager, og offentlig kollektivtransport blir ofte utsatt for hærverk. Hærverk er en stor økonomisk belastning for samfunnet og fører ofte til reduksjon i offentlige tilbud. Et knust glass i et klasserom er ikke bare dyrt å fikse, men det gjør også at klasserommet er ubrukelig i perioden glasset fikses og glasskårene renses opp. Et kameraanlegg fra Pro Tech vil både fungere prevantivt, og gi mulighet til å idenfisere eventuelle kriminelle.

Offentlige bygg vil ofte oppbevare store verdier, både i form av økonomiske verdier og sensitive opplysninger, som legejournaler og andre dokumenter. Hvis slike dokumenter kommer på avveie kan det få store konsekvenser. Samfunnet stoler på at dette oppbevares trygt og forsvarlig. Våre kameraløsninger kan dekke alt fra små private hus til store eiendommer.

På sykehus og sykehjem kan videoovervåkning være hjelpsomt for å holde kontroll på innlagte og beboere. Alle ganger og utganger kan filmes slik at personer som ikke skal forlate rommene sine eller bygget blir værende. Dette er steder hvor adgangskontroll er viktig, og hvor visse rom kun er forbeholdt visse personer. Med våre kameraovervåkningsløsninger vil du har oversikt over oppbevaring av medisiner, bakterier eller hvor pasienter befinner seg.

I fengsel eller andre soningsinstitusjoner er god oversikt over innsatte alfa omega. Med vårt overvåkingssystem kan du få mange kameraer med høy kvalitet, som styres av én person. Våre PTZ-kamera kan fjernstyres og brukes til å følge personer hvis man ser mistenkelig aktivitet. Softwaret som følger med kameraet har smartfunksjoner som gjør at man kan styre når personer kan oppholde seg i bildet på de ulike kameraene. Innsatte i et fengsel har ofte strenge rutiner, og med et tidsbestemt alarmoppsett kan våre kameraløsninger hjelpe med å holde disse rutinene. 

Brannsikring av offentlige bygg

Våre termiske kameraløsninger kan oppdage varmeutvikling lenge før en røykvarsler kan. I serverrom, elektriske anlegg eller søppelsjakter kan varme utvikle seg fort, og et termisk kamera vil redusere risikoen for store skader ved antenning eller kortslutning. På sykehus og skoler kan en brann ha fatale konsekvenser hvis den ikke blir oppdager tidlig nok. Et termisk brannsikringssystem kan kombineres med et vanlig overvåkningsanlegg og gir deg både innbruddsikring og brannsikring.

Gammel trehusbebyggelse og gamle kirker er ofte utsatt for brann. Dårlig brannsikrede bygg vil ofte overtenne fort, og spre brannen videre. Dette kan ha store økonomiske konsekvenser. Dessuten har slike gamle bygg ofte stor symbolsk verdi, og dette overskygger ofte det økonomiske. De beste termiske kameraene vi leverer har mulighet til å overvåke store områder utendørs og detektere temperaturøkning på bestemte steder i bildet.

 

 

Tlf: 22 22 11 11

«Systemene har fungert bra over flere år og vi har hatt god nytte av anlegget ved flere anledninger. Gutta følger oss bra opp!»

 – Torstein, styremedlem Lillohøyden

Solsiden kjøpesenter, Trondheim

70-100 kameraer, ferdigstilt 2017

Protid Urmakerne, Oslo

5-10 kameraer, ferdigstilt 2015